Aktieägaravtal

Koll på avtal och nya lagar för ett tryggare 2022

Person som håller i en kalender för år 2022

Avtalen företagaren behöver

 – Om du är delägare i ett aktiebolag behöver ni ha ett aktieägaravtal som reglerar vad som ska hända om verksamheten inte funkar som den ska, om någon av er vill lämna bolaget eller om någon blir sjuk eller avlider. På samma sätt bör delägare i ett handelsbolag reglera samma saker i ett kompanjonsavtal, förklarar Linda Ljunggren Syding, jurist på Lexly. 

Avtalen skyddar bolagets delägare mot konflikter, ekonomiska förluster och obehagliga överraskningar om något händer. 

Ta hand om dina kundrelationer

Företagets relation med kunderna är viktigare än någonsin. Kunderna vill veta vad som gäller och behöver känna tillit och förtroende innan de köper eller gör investeringar. Var tydlig och transparent med vad företaget erbjuder, med vilka garantier och vem som står risken om någon går fel.

 – Jag rekommenderar att ni skriver samarbetsavtal med dina partners och att det finns tydliga allmänna villkor skrivna för att dina kunder ska förstå att du är professionell och seriös. På så vis undviker du också risken för konflikter och kundförluster, berättar Linda. 

Vad händer om leverantören får problem?

I osäkra tider är det även viktigt att ha en tydlighet i relationen till sina viktigaste leverantörer. Vad händer om leveransen uteblir eller blir försenad? Eller om leverantören går i konkurs eller lägger ner sin verksamhet?

 – Nöjda leverantörer betyder oftare nöjda kunder. Särskilt om du har ett beroende till leverantörer för att kunna leverera din vara eller tjänst i tid till kunderna. Genom ett samarbetsavtal kan du reglera de viktigaste frågorna för att din verksamhet inte ska drabbas av förluster och förseningar om leverantören får problem, säger Linda.

Vad innebär avtalet du ska skriva på?

Leverantören kan även komma till dig med ett eget avtal som inte alltid är så enkelt att sätta sig in i.
– Om leverantören har ett avtal du måste skriva på kan du få hjälp med en juridisk avtalsgranskning för att identifiera vilka risker det medför att signera avtalet, säger Linda.

Om dina leverantörer får del av några personuppgifter är det också viktigt att denna undertecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal för att följa GDPR

Förväntningar på anställda och konsulter

 – Företagets anställda och konsulter är ofta företagets viktigaste tillgång. Vårda relationerna genom att ha tydliga anställningsavtal och konsultavtal. Avtalen hjälper dig att tydliggöra förväntningar och vad ni kommit överens om. Genom tydliga avtal kan också konflikter och ekonomiska förluster undvikas, säger Linda. 

Efter ett årsskifte ställs myndighetskrav på en hel del formalia från företaget. Årsbokslut, bolagstämma etc. Glöm inte att också se över företagets integritetspolicy och allmänna villkor utifrån eventuellt nya bestämmelser och förutsättningar under 2022. 

Nya lagar 2022 att ha koll på

Vilka nya lagar påverkar företagare under det kommande året? Nedan är ett axplock och kort beskrivning av nya lagar som kan påverka din verksamhet under 2022. De är hämtade från regeringens hemsida och uppräkningen är inte fullständig. 

  • Företag får skattereduktion med 3,9 procent på anskaffningsvärdet för inventarier som köpts in till företaget under 2021.
  • Förmånlig beskattning av personaloptioner utvidgas. De nya förmånliga reglerna gäller företag med färre än 150 anställda och delägare som arbetar i företaget, istället för som hittills 50 stycken. Nettoomsättning eller balansomslutningen får vara högst 280 miljoner kr, istället för som hittills 80 miljoner kr.    
  • En byggherre ska upprätta och ge in en klimatdeklaration till Boverket när en ny byggnad uppförs.

  • Skatt på annonser och reklam slopas.
  • Skattereduktionen för gåvor höjs. Företag får 25 procent skattereduktion för gåvor till ett värde av max 12 000 kr, vilket innebär en maximal skattereduktion med 3 000 kr.  
  • Uppdrag till regeringen om sänkt bensin- och dieselpris. Regeringen ska ta fram ett lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022.
  • Skattelättnad för cykelförmån. Endast den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor tas upp till beskattning om det är vanliga cyklar eller elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda.
  • Enklare regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid provisoriska anställningar. Provisoriska anställningar och uppdrag på en annan ort än där man bor kan likställas med resor i tjänsten med möjlighet att göra avdrag för ökade levnadskostnader. De nya reglerna innebär att ersättningen för ökade utgifter inte beskattas hos den anställde, och exkluderas från skatteavdrag och arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren.
  • Krav på hållbarhetsbesked i lagen om skatt på energi och elcertifikatslagen. För att biobränslen ska kunna få ett hållbarhetsbesked, får de inte komma från mark med stor biologisk mångfald eller stora kollager.

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte