Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Olika anledningar till bodelning - Äktenskap - Lexly.se

Olika anledningar till bodelning - Äktenskap

En bodelning kan göras av tre anledningar i samband med äktenskap: vid dödsfall, att man ska skiljas samt under bestående äktenskap. Här nedan förklarar vi lite närmare vad det innebär och hur det går till i respektive fall.

Bodelning vid dödsfall

När ena maken avlider, ska en bodelning göras i de flesta fall. Är den efterlevande maken ensam arvinge, behöver bodelning inte göras. Innan bodelningen kan göras upprättas en bouppteckning. I den framgår den avlidnes tillgångar och skulder, samt vilka arvingarna, efterarvingarna och dödsbodelägarna är. Vid bodelningen fastslås vilka tillgångar som tillhör den avlidne, och vid arvskiftet fördelas dessa mellan arvingarna.

Bodelning vid skilsmässa

Vid en skilsmässa ska makarnas gemensamma egendom, giftorättsgodset, fördelas mellan dem. Ett formellt och skriftligt bodelningsavtal krävs vid skilsmässa för att bodelningen ska anses vara giltig.

Bodelningsavtalet är en juridisk slutpunkt för era ekonomiska förbindelser och redovisar fördelningen av giftorättsgodset när ni skiljer er. Vissa banker kräver även bodelningsavtal för att ni t.ex. ska kunna ta nya lån på varsitt håll. Det är en viktig anledning till att bodelningen bör göras så nära skilsmässan som möjligt. Möjligheten att kräva bodelning i efterhand finns annars kvar under en lång tid.

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under pågående äktenskap görs för att t.ex. flytta över tillgångar eller del av bostad till ena parten, eller för att skapa en trygghet för den ena maken om den andra ska starta företag. En bodelning kan då ge den maken trygghet om företagssatsningen skulle innebära att maken som startar företag blir skuldsatt.

I vår bodelningsguide hittar du fler frågor och svar.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Relaterade artiklar