Är man bunden av en generalfullmakt?

Fullmakten görs av den som ska företrädas. Den som får fullmakten kan alltså inte ändra den. Den som gjort fullmakten kan alltid återkalla den och ge ut en ny med annat innehåll.

Skriv Fullmakt för företag
Gå tillbaka