Vad ska fullmakten innehålla?

En fullmakt kan handla om i princip vad som helst. Fullmakten kan innebära allt från rätt att köpa en bil till rätt att ta ett lån eller sälja en fastighet för någon annans räkning. Det är fullmaktsgivaren själv som sätter de yttre gränserna (fullmäktigens behörighet) för fullmakten och dessa bestäms utifrån det uppdrag fullmaktsgivaren vill få utfört. Fullmaktsgivaren bestämmer även de inre gränserna (fullmäktigens befogenhet). Fullmakten måste innehålla något slags meddelande från fullmaktsgivaren till den utomstående personen, att utpekad fullmäktige ska ha rätt att vidta den aktuella handlingen.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka