Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten ska bli giltig?

Det behövs ingen äkthetsstämpel på en fullmakt, det krävs bara att den som ger ut fullmakten skriver under denna.

Skriv Fullmakt för företag
Gå tillbaka