Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Vad händer om fullmäktigen går över sin behörighet eller befogenhet?

Om fullmäktigen följer instruktionerna gäller handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen. Skulle fullmäktige bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående. Instruktioner som inte står med i fullmakten gäller om fullmäktigen följer instruktionerna. Skulle fullmäktigen inte följa instruktionerna men däremot helt följa innehållet i den skriftliga fullmakten gäller handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående. Fullmäktigen kan då bli skadeståndsskyldig mot fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som inte stämt överens med instruktionerna. Om fullmäktigen handlar på ett sätt som strider mot själva fullmakten så gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen. Fullmäktigen kan då bli skadeståndsskyldig mot den utomstående personen.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka