Vad är en generalfullmakt?

En fullmakt ger en person rätt att göra något (handla/agera) för någon annans räkning. En fullmakt utan begränsningar kallas för generalfullmakt. Den ger rätt till i stort sett alla de juridiska handlingar som firmatecknaren själv kan göra.

Fullmakten är oftast skriftlig, men detta är inget krav för att den ska vara giltig, utan den kan också vara muntlig.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka