Kan man använda mallar om fullmakter?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur fullmakter kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel eller konsekvenserna av eventuella fel i mallarna. Genom vår tjänst kommer du skapa en fullmakt utifrån dina förhållanden och du får en fullmakt som är skräddarsydd. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker. 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka