Hur länge gäller en fullmakt?

En fullmakt gäller till dess att den återkallas eller till det slutdatum som anges i fullmakten.

Skriv Fullmakt för företag
Gå tillbaka