När behövs en generalfullmakt?

En fullmakt behövs i alla situationer då någon ska handla för någon annans räkning (t.ex. genomföra ett köp) med en utomstående person. En fullmakt utan begränsningar kallas för generalfullmakt. Den ger rätt till i stort sett alla de juridiska handlingar som firmatecknaren själv kan göra.

Om fullmäktigen inte ska handla i eget namn utan för någon annans räkning kommer den utomstående personen med största sannolikhet kräva att en skriftlig fullmakt kan visas upp, för att vara säker på att det faktiskt finns någon fullmaktsgivare. En muntlig fullmakt är vanligtvis endast ett meddelande från fullmaktsgivaren till den utomstående personen om att en fullmäktig kommer att handla i fullmaktsgivarens namn. Fullmakt kan också uppkomma mellan en arbetsgivare och en anställd, så kallad ställningsfullmakt.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka