Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Vilka är gränserna för vad en person med fullmakt får göra?

Följer personen instruktionerna i fullmakten är handlingarna bindande mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen. Skulle personen däremot bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten blir handlingarna inte bindande mellan fullmaktsgivaren och den utomstående. Muntliga instruktioner utöver vad som framgår av den skriftliga fullmakten är bindande för personen som har fått uppdraget. Skulle personen överskrida de muntliga instruktionerna blir handlingen ändå bindande för fullmaktsgivaren gentemot den utomstående. Däremot kan personen som fått fullmakten då bli skadeståndsskyldig mot fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka