Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Vad får den utomstående veta om gränserna för ärendet?

Den skriftliga fullmakten visas upp för den utomstående och det är därför viktigt att fundera över vad man vill att den utomstående ska få reda på. Vissa saker kan man vilja ge instruktioner om utan att utomstående person känner till dem. Det kan till exempel vara ett maxpris i en viss affär. Sådana instruktioner kan därför fullmaktsgivaren ge muntligen, vid sidan om fullmakten, till personen som ska företräda honom.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka