Vad har fullmäktigen för skyldigheter?

Fullmäktigens skyldigheter är främst att följa instruktionerna. Det är viktigt att som fullmäktige observera att man kan bli skadeståndsskyldig om man bryter mot fullmaktens innehåll eller mot andra instruktioner. Låtsas en person att han har en fullmakt blir han skadeståndsskyldig för den skada han orsakar. En utomstående person kan aldrig kräva av en “äkta” fullmäktige att han ska fullfölja t.ex. ett köp när fullmäktigen handlat på ett sätt som inte stämmer överens med fullmakten. Fullmäktigen, å sin sida, har heller ingen rätt att själv fullfölja ett köp med utomstående person, om den utomstående personen inte vill det.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka