Är man tvungen att acceptera en generalfullmakt?

Motparten är inte tvungen att acceptera någon med en fullmakt i stället för personen denne företräder. En skriftlig fullmakt ger dock ett seriöst intryck och brukar generellt accepteras.

Skriv Fullmakt för företag
Gå tillbaka