Hur länge gäller en generalfullmakt?

Finns det ingen uttrycklig begränsning i fullmakten gäller den på alla domstolsnivåer eller till dess att fullmakten återkallas.

Skriv Fullmakt för företag
Gå tillbaka