Har hantverkaren skyldighet att varna om han tror att en åtgärd är dålig för kunden?

Ja, hantverkaren har en lagstadgad skyldighet att avråda kunden från sådana åtgärder. Hantverkaren får inte utföra delar av arbetet som inte kommer att vara till rimlig nytta för kunden utan att först avråda kunden. Kan kunden inte nås ska hantverkaren avbryta påbörjat arbete om denne misstänker att kunden inte kommer att ha rimlig nytta av arbetet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka