Kan man ha ett avtal med andra bestämmelser än de som finns i lagen?

Konsumenttjänstlagen (KTjL) finns för att skydda kunder (konsumenter). En kund och hantverkaren kan inte komma överens om bestämmelser som är sämre för kunden än de som finns i lagen. Sådana bestämmelser blir ogiltiga och lagens bestämmelser gäller istället. Det går däremot utmärkt att ha bestämmelser som är bättre för kunden än de som finns i lagen. Man kan t.ex. inte i förväg ta bort kundens rätt att kräva skadestånd av hantverkaren om det skulle vara så att kundens hem skadas på något sätt av arbetet. En sådan bestämmelse gäller inte, utan lagens bestämmelser gäller istället. Det går alltså att i avtalet skriva in bestämmelser som inte står i konsumenttjänstlagen men bara om de är bättre för kunden än de i lagen. Att bestämmelserna är mindre bra för hantverkaren gör ingenting.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka