Vad händer om vi inte kan enas om bestämmelser som inte finns i lagen?

Är hantverkaren sen med att göra färdigt det man kommit överens om har kunden rätt att använda sig av olika påföljder. Har parterna kommit överens om när arbetet ska vara färdigställt är allt efter denna tidpunkt att se som en försening. Har parterna inte avtalat om en tid för färdigställande är det istället en ”skälig” tid efter påbörjandet som gäller. Vad som avgör när arbetet ska vara färdigställt är vad som är normalt för tjänster av samma typ och omfattning. En försening ger kunden rätt att t.ex. vända sig mot hantverkaren och kräva prisavdrag, hålla inne betalning som denne inte ännu gett till hantverkaren och kräva att tjänsten utförs. Är förseningen av särskilt stor betydelse för kunden, exempelvis för att denne har en egen deadline p.g.a. inflyttning eller liknande, kan denne få avtalet att sluta gälla (hävning) och kräva tillbaka sin betalning. Kunden har även rätt att få skadestånd om han exempelvis varit tvungen att betala för annat boende om hans hem varit obeboeligt p.g.a. förseningen eller felet i arbetet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka