Vad ska jag tänka på i allmänhet innan vi skriver hantverkaravtal?

Innan du undertecknar avtalet är det viktigt att du fått de tillstånd och godkännanden som krävs för det arbete som ska utföras. Vid en del arbeten krävs t.ex. att du får bygglov av kommunen.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka