På vilka typer av arbeten kan man INTE använda detta avtal?

Vid tillbyggnad eller nybygge av villor eller radhus kan detta avtal inte användas. När man bygger ut en byggnad så att den blir större åt något håll (exempelvis bygger ett extra rum eller våning) är det en tillbyggnad. Detta avtal kan användas till balkong- och terrassbygge men inte inglasning. Vad som menas med en tillbyggnad står i plan- och bygglagen (PBL).

Andra har även sökt på

Gå tillbaka