Vad händer om det blir fel i arbetet som hantverkaren gjort?

Arbetet är felaktigt om det inte stämmer överens med vad som bestämts mellan kunden och hantverkaren. Arbetet är även felaktigt om det inte gjorts på ett fackmässigt sätt eller om hantverkaren inte tagit hand om kundens intressen (även om felet beror på en olyckshändelse). Arbetet är också felaktigt om det finns brister i säkerheten runt arbetet, om det skulle brista i säkerhetsföreskrift eller liknande. Om det dyker upp ett fel i arbetet kan kunden vända sig till hantverkaren och kräva olika saker som kompensation för felet och dessutom kräva att hantverkaren ska avhjälpa felet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka