Varför räcker det inte med ritningar och offert?

Ritningar och offert är viktiga, men övriga viktiga frågor bör regleras, t.ex. tider för arbetets påbörjande och färdigställande och vad som gäller för extraarbeten. Hantverksarbeten kostar oftast mycket, och det är därför en trygghet att i förväg bestämma vad som ska gälla i de olika situationer som kan uppstå.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka