Hur kan vi utnyttja ROT-avdraget maximalt?

Alla personer har ett “ROT-utrymme” på 50 000 kr per år. Om arbetet görs i ett hus eller på en tomt som ägs av flera personer kan flera personer också vara beställare av arbetet. Om man vill kunna utnyttja ROT-avdrag för två personer kan t.ex. makar skriva sig som beställare båda två, förutsatt att båda står som ägare till fastigheten. Då blir taket 100 000 kr per år, 150 000 för tre personer o.s.v. Om arbetet ska göras i ett hus som du äger med din make/maka – se till att upprätta och registrera ett gåvobrev så att halva huset står på er vardera – så kan ni utnyttja “varsina” 50 000 i ROT-avdrag! Gåvobrev kan du enkelt skriva här. Som gifta har ni så kallad giftorätt i varandras egendom, vilket innebär att ni vid en eventuell skilsmässa ska dela lika på det ni har – inklusive huset (om ni inte har ett äktenskapsförord som säger annat).

Andra har även sökt på

Gå tillbaka