Vad ska jag tänka på innan jag skriver under avtalet?

Innan du undertecknar ditt avtal för ROT-tjänst är det viktigt att du fått de tillstånd och godkännanden som eventuellt krävs för din renovering eller ditt ombyggnadsarbete. Vid en del arbeten krävs t.ex. att du får bygglov av kommunen. Tänk även på din rätt till ROT-avdrag!

Andra har även sökt på

Gå tillbaka