Allt om samboavtal

I sambolagen står att bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk ska delas lika mellan sambor, oavsett vem som betalat eller vem som står på kontraktet. Lagen innehåller framför allt bestämmelser om vad som händer när två sambor flyttar isär, men även regler om vad sambor får göra med den gemensamma bostaden utan den andras samtycke. Sambor kan genom ett samboavtal bestämma att avvika helt eller delvis från sambolagens bodelningsregler.

Vad är ett samboavtal?

I sambolagen står att bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk ska delas 50/50 oavsett vem som betalat eller vem som står på kontraktet. Sambor kan genom ett juridiskt dokument (samboavtal) bestämma att avvika helt eller delvis från sambolagens bestämmelser. Det finns inga krav på att samboavtal ska bevittnas eller registreras, men det är alltid bra att avtalet bevittnas ifall en tvist skulle uppkomma i framtiden om samboavtalets äkthet.

Läs mer om sambolagen

 

Kan sambor bestämma att man ska ärva varandra?

Sambor ärver inte varandra enligt lag. Vill samborna trygga varandra efter den enes bortgång måste de skriva ett testamente. Annars ärver istället de som ska ärva enligt lag.

Läs mer om arvsrätt för sambor

 

3 saker att tänka på som sambor

  1. Står båda på lån och ägande men har betalat olika mycket i kontantinsats behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev. Detta för att säkerställa att den som lagt in mer pengar också får tillbaka lika mycket.

  2. Har ni lånat upp på er bostad för den ena sambons privata bruk - till exempel en bil - behöver ni komplettera med ett regressavtal. 

  3. Sambor ärver inte varandra. Därför bör ni skriva testamente. 

 

 

Kan samboavtal skydda min lägenhet?

Ett samboavtal kan avtala bort sambolagen. Om en bostad köpts för gemensamt bruk är den så kallad samboegendom och värdet av den kommer då att delas lika mellan er vid en separation, oavsett vem av er som står som ägare eller vem som har betalat. För att undvika att värdet på bostaden hälftendelas kan ni skriva ett samboavtal. Då får den som står som ägare på bostaden behålla värdet utav den vid en eventuell separation.

Läs mer om bostad och samboförhållande

 

Går det att dela på andra ägodelar än samboegendomen i samboavtalet?

Med ett samboavtal kan man bara bestämma över samboegendom. Vill ni dela på exempelvis bostaden trots att denna inte köpts för att bo i tillsammans kan ni inte göra detta genom ett samboavtal. Det ni som sambo i sådana fall ska göra är att skriva ett gåvobrev.

Läs mer om gåvobrev

 

När är man sambo enligt sambolagen?

Begreppet sambo är enligt sambolagen två personer som bor stadigvarande tillsammans, är i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

Läs mer om sambolagen

 

Kan man dela på annat än samboegendom?

Om ni vill dela på annat än samboegendom som ena sambon äger, till exempel ett fritidshus, ska ni skriva ett gåvobrev. Gåvobrevet kan villkoras av separation eller något annat, d.v.s. att gåvan ska ske när paret flyttar isär. Om ni vill trygga varandra efter att en av er gått bort ska ni skriva ett inbördes testamente. Sambor ärver inte varandra.

Läs mer om gåvobrev

 

 

Behövs samboavtal om man betalat olika kontantinsats?

Ja, har ni betalat olika kontantinsatser och vill skydda den som betalat mest behöver ni skriva ett samboavtal tillsammans med ett skuldebrev eller regressavtal. Ett samboavtal behövs även om ni äger olika stora andelar av bostaden.

Läs mer om skuldebrev

 

När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller när två personer bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det är inget krav att personerna faktiskt är skrivna på samma adress. Sambolagen omfattar bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Vissa delar av sambolagen kan avtalas bort i ett samboavtal.

Läs mer om att bli sambo

 

Hur fungerar sambolagen vid separation?

Om sambor separerar har de möjlighet att göra en bodelning. I bodelningen har de rätt att dela lika på det som kallas samboegendom. Samboegendom är den bostad och det bohag (inre lösöre) som är köpt för att användas gemensamt. För att undvika att bostadens värde delas lika vid en separation behöver man skriva ett samboavtal.

Läs mer om bodelningsavtal

 

Samboavtal gratis?

Om samboavtalet är gratis är det ofta en mall som hittas online och denna mall kommer inte vara utformad efter er specifika situation och därför kanske inte gäller på det sätt ni vill. Hos oss kan du antingen upprätta ett skräddarsytt samboavtal online för 695 kronor eller med hjälp av en jurist för 2 490 kronor.

 

Kan man avtala bort sambolagen?

Ja, det är möjligt att med hjälp av ett samboavtal avtala bort sambolagen. Detta bör man göra om man inte önskar dela värdet på bostaden och möblerna 50/50 vid en eventuell separation.

Läs mer om sambolagen

 

Samboavtal pris?

Hos oss kan du skriva ett samboavtal online till fast pris, 695 kr. Du kan även skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister för 2 490 kr.

 

Måste man skriva ett samboavtal?

Nej, ett samboavtal är liksom alla avtal frivilligt att skriva och den ena sambon kan inte tvinga den andra att skriva ett samboavtal. Det är dock många som inte riktigt vet vad som gäller enligt sambolagen, varför ett korrekt samboavtal skapar bättre förutsägbarhet och trygghet.

Läs mer om sambolagen

 

Vad är inte samboegendom?

Samboegendom är endast den gemensamma bostaden och bohaget som köpts i syfte att användas gemensamt. Om en bostad köpts innan tankar har väckts på att flytta ihop är den inte samboegendom. Sommarhus, bilar och fritidsutrustning är inte samboegendom och kommer inte att delas vid en bodelning. Inte heller ska sparande på bank, i aktier, fonder eller dylikt ska tas med i en bodelning.

 

Vad är sambo?

Sambor blir man när man som par flyttar ihop eller bor i en gemensam bostad. 

Läs mer om samboförhållande

 

När ska man skriva samboavtal?

Man kan skriva det innan man blir sambor eller under pågående samboförhållande.

 

Vad gäller kring samboavtal och bostadsrätt?

Enligt sambolagen delas värdet av en bostadsrätt man köpt tillsammans med sin sambo lika vid en separation, oavsett vem som betalat mest eller står på kontraktet. Vill man ha en annan fördelning behöver man skriva ett samboavtal, och eventuellt komplettera med ett skuldebrev för olika kontantinsatser.

Läs mer om samboförhållande och bostadsrätt

 

Vilka formkrav ställs när man skriver samboavtal?

Ett samboavtal ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda sambor. Samboavtalet träder genast i kraft efter undertecknandet. Det ställs inga krav på bevittning eller registrering, se därför till att avtalet förvaras på ett säkert ställe. Hos oss på Lexly kan ni få hjälp att skriva ett samboavtal online.

 

Vad är viktigt att tänka på när man lånar ut pengar till barns bostad?

Det är viktigt att fundera över om och när ni vill ha tillbaka pengarna. Fundera också över vad ni vill ska hända med lånet om ni skulle gå bort innan lånet betalats tillbaka - ska lånet lösas eller räknas av som förskott på arv? Vill ni att barnets partner inte ska ha del i pengarna är det viktigt att barnet upprättar ett samboavtal eller äktenskapsförord.

Läs mer om samboavtal

 

Vad säger sambolagen om jag äger ett hus?

Sambolagen omfattar den bostad som du och din sambo har som er permanentbostad. Sambolagen innebär att värdet av en gemensamt införskaffad bostad ska delas lika vid en separation, oavsett vem som betalat mest. För att undvika detta skrivs samboavtal. Om huset däremot köptes innan ni blev tillsammans får den som äger huset också behålla det.

Läs mer om bostad och samboförhållande

 

Vad gäller som sambo i bostadsrätt?

Om ni är sambor och bor i en bostadsrätt kan värdet av bostaden komma att delas lika vid en separation. Köptes den innan ert förhållande så kommer den inte att omfattas av sambolagen och inte heller delas vid en separation. Om den däremot har köpts under förhållandet så kan bostadsrättens värde komma att delas vid en separation. Vill ni undvika detta skriver ni ett samboavtal.

Läs mer om samboförhållande och bostadsrätt

 

Varför är det viktigt med ett testamente när jag har barn med min sambo?

Sambor ärver inte varandra om de inte skriver ett testamente där de säger att sambon ska ärva. Det gäller även om de har gemensamma barn. Barnen ärver i första hand, om de är omyndiga blir arvet spärrat och kommunens överförmyndare ska tillfrågas vid uttag. Om man inte har barn blir det föräldrar eller syskon som ärver, vilket kan orsaka stora ekonomiska besvär som kanske gör att man inte kan bo kvar i bostaden.

Läs mer om arvsreglerna för dig som sambo

 

Vad ska man som sambo tänka på kring vardagsekonomin?

Det som var och en köper eller skaffar på annat sätt vid samboende ägs av var och en som betalat. Den som har köpt ett sommarhus, bil eller båt är ensam ägare till dessa.

Gemensam bostad och bohag kan dock delas genom bodelning om ni flyttar isär och ni kan skriva ett samboavtal där ni kommer överens om hur en fördelning ska ske.

Det kan vara viktigt att tänka på vem som står för vilka utgifter då ni bor ihop. Det kan kännas orättvist när ni flyttar isär om den ene har köpt kapitalvaror (t ex bil, båt etc.) för sina pengar och den andre har stått för all mat och andra hushållsinköp.

Ett sätt kan vara att köpa dyrare saker tillsammans. Ett annat tips kan vara att göra en lista på sådant ni vill äga tillsammans och underteckna den båda två.

 

Varför behöver man ett samboavtal?

Vill man inte dela lika på den gemensamma permanentbostad som samborna har införskaffat för att bo i tillsammans eller på det bohag som är införskaffats till den gemensamma bostaden, behöver man ett samboavtal. Det kan vara om endast ena sambon har köpt bostaden och står på ägandet, eller om ägarandelarna är andra än 50/50 eller om samborna har betalat olika mycket till bostad eller bohag.

Läs mer om samboavtal

 

Vi står båda på kontraktet men jag har betalat mer i kontantinsats.

Är ni sambor och den ena har betalat mer i kontantinsats behöver ni skriva samboavtal tillsammans med ett skuldebrev. Utan ett skuldebrev för kontantinsats kommer värdet ändå delas lika trots att den ena betalat mer i kontantinsats.

Läs mer om skuldebrev

 

Får jag behålla bostaden om jag har betalat hela köpeskillingen och står ensam på lånet?

Bostadens värde kan komma att delas lika mellan dig och din sambo vid en separation, även om en av er betalat hela bostaden och står ensam på lånet. Detsamma gäller bohag, dvs. möbler, husgeråd och elektronikprylar. För att reglera detta behöver ni skriva samboavtal. Här hittar du mer information om samboavtal och boende.

 

Måste ett samboavtal se ut på något särskilt sätt?

Avtalet ska vara skriftligt och skrivas under av båda samborna. Muntliga samboavtal är alltså inte giltiga. Om du skriver ditt samboavtal online hos oss ser vi till att lagens krav följs och att samboavtalet är giltigt.

 

Vem får bostaden om vi flyttar isär?

I första hand får den som äger bostaden bo kvar. Om inget samboavtal finns får då den som bor kvar lösa ut den andra sambon med hälften av värdet för bostaden, om den andra sambon går med på detta. I mycket speciella undantagsfall och om den andra sambon har större behov av bostaden kan den sambon få ta över bostaden, t.ex. om den sambon fått vårdnaden om ett gemensamt barn och samtidigt inte har det så bra ekonomiskt ställt att en ny bostad kan införskaffas. Detta gäller även om man har ett samboavtal.

Läs mer om samboförhållande och bostad

 

Vad kan undantas från bodelning?

Huvudregeln är att det som samborna fått av någon i gåva, arv eller genom testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom, inte ska delas.

 

Vad händer om vi inte längre vill bo tillsammans?

Om samborna inte längre vill bo tillsammans upphör samboförhållandet. Då ska, om någon av samborna vill det, värdet av bostad och möbler som köpts för gemensamt bruk, delas på hälften mellan samborna genom så kallad bodelning.

Läs mer om bodelningsavtal

 

Vad händer om vi säljer vår bostad och skaffar en ny?

Om bostaden köps för att bo i tillsammans är det samboegendom. Men har ni skrivit ett samboavtal där det står att inget ska delas, kommer bostaden trots att den köpts för gemensamt bruk inte att delas.

 

Vem måste bevisa att något skaffats för att användas tillsammans?

Har bostad eller möbler skaffats efter man flyttat ihop antas automatiskt att det skaffats för att användas tillsammans. Då är det upp till den sambo som påstår något annat att bevisa det. Om något skaffats av den ena sambon strax innan ni flyttat ihop som sambo, är det den andra sambon som måste bevisa att det skaffats för att användas av båda tillsammans.

 

Vad händer med egendom som i framtiden skaffas till hemmet?

Egendom som i framtiden skaffas för att användas tillsammans kommer att bli samboegendom och därför delas vid en eventuell bodelning. Man kan dock skriva i ett samboavtal att egendom som skaffas i framtiden ska undantas från en bodelning.

 

Kan man vara sambo även om man är folkbokförda på olika adresser?

Ja, det spelar ingen roll var man är bokförd om man bor tillsammans och delar kostnader i hemmet samt husarbete och bott ihop i mer än ett halvår. Man måste däremot kunna bevisa detta om det skulle bli tvist i domstol. Att en av samborna är folkbokförd på annan adress kan göra det svårare att bevisa att paret bor tillsammans.

 

Vad händer om jag byter ut samboegendom som inte ska delas?

Om man i ett samboavtal bestämt att något specifikt inte ska delas, t.ex. en soffa, gäller avtalet bara just den soffan. Om man sedan säljer soffan kommer det man köper istället att vara samboegendom och därmed delas. Om man däremot har fått soffan i arv och det i testamentet står att varken soffan eller det som eventuellt ersätter soffan inte ska delas gäller detta. Det går även att skriva in i ett samboavtal att det som ersätter soffan ska undantas från delning. Står det inget om detta kommer den att delas om så begärs. Normalt bestämmer man att det som ersätter sådant som undantagits från bodelning inte heller ska delas.

 

Kan sådant som man skaffat innan man flyttade ihop delas i bodelningen?

Det som en sambo skaffat innan denne flyttar ihop med den andra, oavsett om det är bostad eller möbler, tillhör denne och delas inte i en bodelning. Undantag gäller för sådant som skaffas strax innan man flyttar ihop. Det som är avgörande för om något ska delas i en bodelning är om det skaffats för att användas tillsammans.

 

Ska fritidsbostaden/sommarstugan delas?

Fritidsbostaden delas aldrig för att man är sambo. Den ingår inte i den så kallade samboegendomen, vilket är det enda som ska delas vid en separation.

Läs mer om samboegendom

 

Kan jag behöva dela något även om vi bestämt att inget ska delas?

Om ni valt att inget ska delas genom att skriva ett samboavtal gäller detta normalt. Det kan finnas andra grunder till delning, t.ex. samäganderätt. Har ni båda betalat för något äger ni det båda två och det ska därför delas mellan er i förhållande till vad ni betalat.

 

Omfattas bilen, båten, fritidshuset?

Nej, bilen, båten eller fritidshuset utgör inte samboegendom och ska inte delas vid en eventuell separation. Samboegendom är endast bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk.

Läs mer om samboegendom

 

Kan det bli så att något inte ska delas även om vi bestämt att allt ska delas?

Normalt delas all samboegendom om man inte skrivit något samboavtal eller skrivit ett samboavtal där man bestämt detta. Men om den ena sambon har fått samboegendom i gåva eller arv tillsammans med en bestämmelse, av den som gett gåvan eller testamenterat, att det inte ska delas gäller detta, och ska då inte delas.

 

Kan jag ändå behöva dela något?

Vid en separation kan saker eller fastigheter behöva delas trots att det inte är samboegendom, eller om det är samboegendom men det finns ett samboavtal. T.ex. om egendomen ägs av samborna tillsammans, p.g.a. att de köpt egendomen tillsammans. Har båda betalat för något äger båda det tillsammans och kan då dela upp det mellan sig i förhållande till betalning. Detta har dock med samägandet att göra och inte med samboskapet som sådant.

 

Kan man dela på allt, inte dela på något eller undanta vissa specifika saker från delning?

Sambor kan genom att skriva ett samboavtal själva bestämma vad som ska delas och inte. Ni kan välja att inget ska delas, att allt ska delas eller att bara vissa saker ska delas. Ni kan också bestämma att bara den ena sambons saker ska undantas från delning. Det går alltså att anpassa samboavtalet efter hur man själv vill ha det.

 

När blir ett samboavtal giltigt?

Ett samboavtal blir giltigt så fort båda samborna skrivit under avtalet.

 

Är man bunden av ett samboavtal?

Du är inte bunden av samboavtalet förrän det är utskrivet och ni båda skrivit under det. Ett samboavtal kan inte ensidigt ändras eller frångås.

 

Behöver man registrera ett samboavtal?

Nej, samboavtal ska inte registreras. Samboavtal ska signeras av båda samborna för att vara giltigt.

 

Vad händer med saker som ersatt egendom den ena sambon hade innan ni blev sambor?

Sådant som ersatt något som ena sambon själv ägt ska delas om samborna separerar. Detta gäller bara om den nya saken ska användas av båda tillsammans. Om den nya saken inte är en möbel eller annat bohag och ska användas av samborna tillsammans, ska den inte delas. Det avgörande är alltså om något ska användas av båda samborna tillsammans i hemmet eller inte.

 

Behövs det en äkthetsstämpel för att ett samboavtal ska vara giltigt?

Nej, det krävs inte någon äkthetsstämpel för att ett samboavtal ska vara giltigt.

 

Är det enkelt att skriva ett samboavtal själv?

Hos oss kan du enkelt skriva ett samboavtal själv online. Ni svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån era svar skapas därefter ett skräddarsytt, juridiskt korrekt samboavtal som skickas direkt via e-post.

 

Behövs det vittnen vid samboavtal?

Nej, det behövs inga vittnen. Men det kan vara bra med vittnen eftersom de kan vittna om att samborna skrivit under samboavtalet. Det kan göra det lättare om samborna blir osams i framtiden.

 

Är det viktigt med samboavtal om man är sambo och har barn?

Det kan vara viktigt att skriva ett samboavtal även om man har barn. Med samboavtalet kan man undvika att bostadens värde delas lika vid en separation. Det viktigaste dokumentet för sambor med barn är dock ett testamente, vilket reglerar frågor om arv. Sambor ärver nämligen inte varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har gemensamma barn.

Läs mer om samboförhållande och arvsrätt

 

Finns det mall för samboavtal?

Mallar, blanketter och pdf som kan laddas ner från nätet är bara exempel på hur samboavtal kan se ut. Den passar kanske inte just din situation eller du kan heller inte vara säker på att den är juridiskt korrekt. När du skriver avtal online hos oss besvarar du frågor om just er situation och utifrån svaren skapas ett skräddarsytt samboavtal som är anpassat efter just dina förutsättningar och juridiskt korrekt. Du kan även kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Läs mer om att skriva samboavtal online

 

Hur skriver man ett samboavtal?

Hos oss kan man enkelt skriva ett samboavtal online. Du svarar på ett antal frågor och utifrån dina svar skapas ett skräddarsytt samboavtal som skickas direkt till dig via e-post.

 

Kan sambor bestämma att samma regler som gäller för gifta ska gälla också för dem?

När det gäller vad som ska delas om man flyttar isär kan samborna inte bestämma att samma regler som gäller för gifta ska gälla mellan samborna. Detta innebär att man, som sambo, inte kan bestämma att äktenskapsbalken ska gälla. Skulle samborna ändå bestämma detta gäller det inte för någon av samborna. Däremot kan samborna göra ett inbördes testamente för att ge varandra rätt till respektives arv. Sambor har inte utan ett testamente någon rätt att ärva varandra. Läs mer om skillnader mellan att vara gift och sambo.

 

Kan man skriva samboavtal online?

Ja, hos oss kan man enkelt skriva samboavtal online. Ni svarar på ett par frågor om just er situation, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån era svar skapas därefter ett skräddarsytt, juridiskt korrekt samboavtal som är anpassat efter just era förutsättningar.

Läs mer om att skriva samboavtal online

 

Vad kan man göra om man inte vill att sambolagens regler om bodelning ska gälla?

Man kan bestämma att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla. Då gör man det i ett skriftligt och undertecknat samboavtal.

Läs mer om samboavtal

 

Varför ska man inte använda mallar till samboavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara ett exempel på hur samboavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar heller inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du vill ha med i ditt samboavtal. Samboavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett samboavtal som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

 

Kan sambor bestämma att samma regler som gäller för gifta ska gälla också för dem?

När det gäller vad som ska delas om man flyttar isär kan samborna inte bestämma att samma regler som gäller för gifta ska gälla mellan samborna. Detta innebär att man, som sambo, inte kan bestämma att äktenskapsbalken ska gälla. Skulle samborna ändå bestämma detta gäller det inte för någon av samborna. Däremot kan samborna skriva ett inbördes testamente för att ge varandra rätt till respektives arv. Sambor har inte utan ett testamente någon rätt att ärva varandra.

Läs mer om testamente

 

Hur fungerar en bodelning mellan sambor, vad delas?

När ena sambon går bort eller om samborna separerar görs en bodelning om någon av samborna vill det. Bodelning innebär att vissa saker ska delas upp lika mellan samborna. Har man inte kommit överens om annat ska alla möbler och bostaden som köpts för att användas tillsammans delas lika. Det spelar ingen roll vem som betalat för möbeln eller bostaden, de delas ändå lika om någon av samborna vill det. Detta innebär att värdet för bostaden, möbler och hushållsartiklar kommer att delas lika, om de skaffats för att användas av båda samborna. Andra saker så som fritidshus och bil ska inte delas.

Läs mer om bodelning

 

När blir det bodelning och vem bestämmer det?

När ena sambon går bort eller om samborna inte längre vill bo tillsammans och om en av samborna vill att bodelning görs. Om ena sambon dör kan den efterlevande sambon kräva att bodelning görs, dock inte dödsboet till den avlidne sambon. Vill ingen av samborna detta, behöver bodelning inte göras. Begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, därefter har man inte längre någon rätt att kräva bodelning. Det blir heller ingen bodelning om samborna skrivit ett samboavtal där de undantagit allt från delning.

Läs mer om bodelning

 

Kan vi bestämma att vi delar på bostaden men inte på möblerna?

Samborna bestämmer själva på vilket sätt delningen ska se ut. Samboegendom är bostaden och möblerna, köksutrustning och liknande i hemmet som skaffats för att användas tillsammans och detta är vad som delas vid en bodelning. Sådant som inte köpts för att användas tillsammans är inte samboegendom, t.ex. om bostaden köpts innan tankar på att flytta ihop väckts eller fritidsutrustning, såsom golfklubbor. Det går även att välja att inget ska delas förutom t.ex. bostaden, som man vill ska delas i hälften.

Läs mer om samboavtal

 

Vilka skillnader är det mellan att vara sambo och gift?

Skillnaden blir tydligast vid separation eller dödsfall.

Skillnaden för sambor i förhållande till gifta är bland annat att de:

  • inte ärver varandra
  • inte självklart är förmånstagare till varandras livförsäkringar
  • inte är underhållsskyldiga gentemot varandra

I korthet rekommenderar vi alltså sambor att förutom samboavtal och ev. skuldebrev (om någon betalat mer än den andre för lägenheten) även skriva ett testamente och titta igenom förmånstagare till försäkringar. Om ni belånat bostaden för den ena sambons privata bruk bör ni även skriva ett regressavtal.

När det gäller underhållsskyldighet finns ingen sådan mellan sambor ens efter mycket långa förhållanden.

Läs mer om skillnader mellan att vara gift och sambo

 

Om jag renoverar min sambos hus, ger det mig rätt till någon del av huset då?

Enligt praxis från Högsta domstolen har du troligtvis inte det. I det fall som prövades hade en man för sina egna pengar monterat staket, altan, yttertrappa, insynsplank och taktegel på sin sambos hus. När paret sedan separerade ville mannen utfå ersättning för de förbättringar han gjort på fastigheten, eftersom han hävdade att det inte varit en gåva till hans före detta sambo. Högsta domstolen ansåg dock att det varit fråga om en gåva och att det vore opraktiskt och olämpligt att mannen skulle behålla äganderätten till föremålen, varför förbättringarna ansågs tillhöra den sambo som ägde fastigheten.

 

Vad händer om någon av samborna går bort?

Som sambor ärver ni inte varandra. Detta oberoende av hur länge man bott ihop eller om man har barn tillsammans. Ett samboavtal kan inte användas för att bestämma om arv. Bodelning görs om den kvarlevande sambon vill det, sedan tillfaller den avlidne sambons egendom dennes släktingar. Vill man trygga varandra som sambor ska man skriva ett inbördes testamente för att hindra att lämna varandra arvlösa.

Läs mer om arvsrätt

 

Vad är samboegendom?

Samboegendom är endast den gemensamma bostaden och bohaget som köpts i syfte att användas gemensamt.

Läs mer om samboegendom

 

Vem får bevittna ett samboavtal?

Det finns inget krav på att samboavtal ska bevittnas. Önskar man ändå få avtalet bevittnat, ska bevittnaren vara över femton och förstå innebörden av att styrka namnteckningarna.

 

När upphör ett samboavtal att gälla?

När parterna delat upp samboegendomen enligt samboavtalet i en bodelning.

 

Jag och min sambo har barn från tidigare förhållanden/särkullbarn, vad gäller om någon av oss avlider?

En efterlevande sambo har ingen arvsrätt. Däremot finns en skyddsregel till förmån för en efterlevande sambo. Den innebär att den efterlevande sambon ska få så mycket av samboegendomen att det motsvarar två prisbasbelopp. Man tar inte hänsyn till sambons övriga egendom. För att få detta prisbasbelopp krävs att en bodelning sker på begäran av den efterlevande sambon.

Läs mer om samboförhållande och arvsrätt

 

Jag och min kompis bor ihop. Kan vi skriva samboavtal?

Nej, för att anses vara sambor ska parterna leva under äktenskapsliknande förhållanden, dela på hushållssysslor och till viss del ha delad ekonomi.

Läs mer om samboförhållande

 

Vad kostar ett samboavtal?

Vi erbjuder två olika tjänster för att skriva samboavtal: du kan skriva avtalet online för 695 kr, eller skriva det tillsammans med en av våra jurister för 2 490 kr.

Läs mer om att skriva samboavtal online

 

Hur länge gäller ett samboavtal?

Samboavtalet gäller från det att båda sambor undertecknat det och fram till dess ni skriver ett nytt avtal, separerar (inte längre bor ihop eller har några ekonomiska kopplingar) eller via giftermål. Det är f.ö. möjligt att göra tillägg eller skriva ett samboavtal i efterhand.

 

Läs alla våra artiklar om samboavtal

Därför behöver du ett samboavtal

Här förklarar vår jurist Kristin Liljegren om vad som är bra att veta som sambo och varför samboavtal är viktigt.