Samboavtal

I sambolagen står att bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk ska delas lika mellan sambor, oavsett vem som betalat eller vem som står på kontraktet. Sambor kan genom ett samboavtal bestämma att avvika helt eller delvis från sambolagens bestämmelser.

Gå tillbaka