Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vilka slags sekretessavtal finns?

Det finns två typer av sekretessavtal – ensidigt och ömsesidigt. Om två parter ska lämna hemlig information till varandra, och båda ska hemlighålla informationen, så ska ett ömsesidigt sekretessavtal skrivas. Om bara den ena parten kommer att lämna hemlig information, som den andra parten ska hemlighålla, ska ett ensidigt sekretessavtal skrivas.

Skriv Sekretessavtal
Gå tillbaka