När blir man bunden av ett sekretessavtal?

Du blir inte bunden av sekretessavtalet förrän det är utskrivet och underskrivet av båda parter.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka