Vad är skillnaden mellan ”bakgrund” och ”samarbetet” i avtalet?

Bakgrunden berättar varför det ska vara sekretess och samarbetet berättar på vad det ska vara sekretess. Under "bakgrund" anger du vad som är anledningen/bakgrunden till att du skapar detta avtal. Denna text skrivs vanligen i dåtid (imperfekt). Under "samarbete" anger du hur ni ska arbeta tillsammans eller om det rör t.ex. en förhandling angående investering. Det är i detta samarbete känslig information som kommer utlämnas och det är vad du anger som samarbete som blir själva ramen och gränserna för vilken information som kommer att omfattas av sekretessavtalet.

 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka