Hur ser jag till att få ersättning om information sprids?

Skador som uppkommer när företagshemligheter eller affärsidéer sprids är ofta stora men deras allvarlighet kan vara svår att bevisa. Ett sekretessavtal med ett förutbestämt skadeståndsbelopp (vitesbelopp) gör att det inte behöver visas vilka skador som uppkommit. Parten behöver bara visa att det har uppkommit en skada, för att få hela beloppet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka