Varför är det viktigt att definiera samarbetet?

Det är viktigt att definiera samarbetet för att det är samarbetets omfång som avgör vilken information som sekretesskyddas. Information som lämnas och som inte har samband med samarbetet kommer inte omfattas av sekretess oavsett om parterna har ett sekretessavtal. Det är också definitionen av samarbetet som bestämmer när den känsliga informationen får användas av mottagaren. Använder man mottagen information utanför samarbetet riskerar man göra sig skyldig till avtalsbrott.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka