Hur länge gäller sekretessen?

Sekretessen gäller så länge man kommit överens om att den ska gälla. Man kommer överens om en avtalstid under vilken information som lämnas ska hållas hemlig. Man kommer också överens om en sekretesstid under vilken informationen ska hållas hemlig. Det innebär att sekretesstiden kan vara längre än den tid man tar emot eller ger ut information. Ett exempel förtydligar skillnaden. Parterna AB.X och AB.Y har ingått ett sekretessavtal med avtalstid på ett år (2011-01-01 t.o.m. 2011-12-31). De har i avtalet kommit överens om att informationen ska hemlighållas i två år efter avtalets slut (sekretesstiden). Information som lämnas den 2012-01-01 kommer inte omfattas av sekretess, däremot kommer information som lämnades 2011-01-01 vara sekretesskyddad t.o.m. 2014-01-01.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka