Vem måste bevisa vad vid en eventuell tvist i domstol?

Den person som hävdar att den andra brutit mot sekretessavtalet måste bevisa detta. Personen måste också bevisa att avslöjandet av företagsinformation har lett till en skada. Om avtalet innehåller ett förutbestämt skadeståndsbelopp (vite) behöver personen inte bevisa att det finns en skada utan då ska beloppet betalas om personen kan visa att företagsinformation faktiskt har avslöjats eller utnyttjats på ett sätt som inte stämmer överens med sekretessavtalet. Avtalet kan också innehålla bestämmelser om vem som ska bevisa vad i domstol.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka