Är ett sekretessavtal bindande?

Ja, ett sekretessavtal är bindande och kan inte ensidigt ändras. På "Mina sidor" kan du kostnadsfritt ändra i sekretessavtalet under två veckor efter att du skapat det.

Skriv Sekretessavtal - NDA
Gå tillbaka