Vad är skillnaden på ensidiga och ömsesidiga sekretessavtal?

Skillnaden är om båda parter ska hålla information hemlig, eller om bara den ena parten ska göra det. Om två parter ska lämna hemlig information till varandra ska ett ömsesidigt sekretessavtal skrivas. Om bara den ena parten kommer att lämna hemlig information, som den andra parten ska hemlighålla, ska ett ensidigt sekretessavtal skrivas. Ömsesidiga sekretessavtal är vanliga t.ex. när två företag förhandlar eller diskuterar eventuella samarbeten. Ensidiga sekretessavtal är vanliga t.ex. i anställningsförhållanden.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka