Vilka skyldigheter kan ett sekretessavtal skapa?

Tanken bakom ett sekretessavtal är att den enda förpliktelsen som skapas är just skyldigheten att hemlighålla viss information. Vanligt är att man tar in en bestämmelse i avtalet som förtydligar att inga andra skyldigheter finns mellan parterna.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka