Behövs ett sekretessavtal räcker inte lagens bestämmelser?

Lagen ger ett grundskydd för företagens företagshemligheter. Detta skydd är många gånger otillräckligt och det finns flera fördelar med att skriva ett sekretessavtal. En vanlig invändning från den som spridit en företagshemlighet är att hon eller han “inte vetat om” att informationen varit sekretessbelagd. Med ett sekretessavtal klargör du inte bara att informationen som ska hanteras är hemlig; detta innebär även, vid en eventuell tvist, att du som part enkelt kan bevisa för domstolen att den information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om detta. Skydd för affärsidéer saknas helt, därför är det också viktigt att ha sekretessavtal när man förhandlar med investerare.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka