Arbetsrätt

Arbetsrätt är de lagar och regler som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen kan i vissa fall kompletteras eller ersättas med kollektivavtal. Här förklarar vi i korthet en del av vad som ingår i arbetsrätten.

Gå tillbaka