Är jag skyldig att redovisa mina tillgångar och skulder vid en bodelning?

Makar som ansökt om skilsmässa är redovisningsskyldiga från den dag då ansökan skickas in. Det gäller även värdet av enskild egendom och giftorätt. Parterna är också skyldiga att informera om till exempel underhåll och förbättring av tillgångar.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka