När blir ett bodelningsavtal giltigt?

Om bodelning görs under pågående äktenskap ska bodelningen anmälas till Skatteverket för att vara giltig. Själva bodelningsavtalet behöver dock inte registreras utan blir giltigt vid makarnas underskrift. Det kan dock vara bra att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket av andra skäl, så att till exempel borgenärer får information om att bodelningen har gjorts. Görs bodelningen i samband med skilsmässa blir bodelningsavtalet giltigt vid makarnas underskrift och är möjligt att registrera hos Skatteverket om man vill. Bodelningen behöver inte anmälas till skatteverket innan den görs.

Skriv Bodelning - Skilsmässa
Gå tillbaka