När är det bra att göra en bodelning inom äktenskapet?

Det kan finnas flera skäl och fördelar med att göra en bodelning inom äktenskapet. En anledning kan vara att ni av rättviseskäl vill överföra egendom mellan er. Om ni ska överföra ägandet av en bostad samtidigt som lånen ska övergå kan man genom en bodelning inom äktenskapet undvika kapitalvinstskatt och stämpelskatt.

Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning. Ni kan om ni vill frångå hälftendelningsprincipen när ni för över egendom mellan varandra. Ni kan också komma överens om att ta med enskild egendom som annars inte ska ingå i bodelningen.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka