Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?

När man ska avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen utgår man ifrån vilken samboegendom och vilka skulder som existerade den dag då samboförhållandet upphörde. Värderingen av egendomen ska däremot göras så nära genomförandet av bodelningen som möjligt.

Värderingen av egendomen ska enligt huvudregeln ske till marknadsvärdet, det vill säga vad ni skulle kunna få för egendomen om ni lade ut den till försäljning. Om det finns en oskattad vinst i egendomen ska den räknas av från värdet. Detsamma gäller de försäljningskostnader som normalt uppstår i samband med en bostadsförsäljning.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka