Kan en sambo överta hyreskontraktet om den andre avlider?

Det finns möjlighet för en sambo att överta den andre sambons hyresrätt.

När ett samboförhållande upphör för att någon av samborna avlider ska det, om den efterlevande sambon begär det, göras en bodelning. Om hyresrätten införskaffats för gemensamt bruk kan den efterlevande sambon få rätt att överta den. Men om hyresrätten inte införskaffades för att användas gemensamt ska den inte ingå i bodelningen. Det är dock vanligt att hyresvärden godkänner den efterlevande sambon som hyresgäst, men det skiljer sig mellan hyresvärdar. Det finns också en möjlighet för den efterlevande sambon att få bo kvar, om domstolen anser detta vara skäligt.

Det finns ingen lagstadgad arvsrätt mellan sambor. För att ärva sin sambo krävs det att man har skrivit ett testamente.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka