Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?

Var och en av makarna ska svara för sina egna skulder. Den ena maken blir inte ansvarig för den andras skulder. Båda får behålla så mycket av sina tillgångar som den har i skulder innan det läggs ihop, alltså dras värdet av skulden av från värdet av tillgångarna.

Denna regel gäller inte skulder som hänger ihop med egendom som är enskild utan endast skulder som hänför sig till sådan egendom som ska tas med i bodelningen (giftorättsgods). Skulle den ena maken hamna på ett minusbelopp på grund av att skuldernas värde är större än värdet av tillgångarna blir det han/hon tillför till sammanslagningen noll. Det blir alltså aldrig ett minusbelopp från någon av makarnas sida. Det man delar på i sådana fall är de tillgångar som den andre maken/makan har tillfört bodelningen.

Exempel: En make/maka kan ha ärvt en sommarstuga till ett värde av 400 000, med föreskrift från den som avlidit om att denna ska vara enskild egendom. Om sommarstugan är belånad med 100 000 ska den skulden inte avräknas från giftorättsgodset utan istället dras från värdet av den enskilda egendomen. Skulden ska alltså, liksom den enskilda egendomen, hållas utanför bodelningen.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka