Mer om vad som ska ingå i bodelningsavtalet

Vad som anges nedan är det vanligaste. Om det är olämpligt med hänsyn till makarnas ekonomi kan undantag ske från detta.

Ersättning för upphovsrätt

Ersättning för upphovsrätt som make fått innan bodelningstillfället ska tas med i bodelning, men inte kommande ersättningar eller arvoden för upphovsrätten.

Privat pensionsförsäkring / individuellt pensionssparande

Ska som regel tas upp i bodelningen.

Pensionsförsäkring genom arbetsgivare

Ska som regel inte tas upp, då försäkringen är företagets. Om försäkringen är tecknad av makens egna bolag så ska den tas upp. Om däremot pensionsförsäkringen är tecknad i enskild firma eller handelsbolag ska den också tas upp – då ses den som privat pensionsförsäkring.

Kapitalförsäkring

Privatägd kapitalförsäkring är likställt med sparande och ska tas upp i bodelningen.

Pension

Är att jämställa med lön. Den pension som make fått vid bodelningstillfället ska tas upp.

Underhållsbidrag

Ska inte tas upp i bodelningen

Tjänstepensioner ITP, STP, avtalspensioner, ATP

Ska inte tas upp i bodelningen

Egendom som innehas med fri förfoganderätt

Ska inte tas upp i bodelningen – eftersom sådan egendom inte är ägd ”helt”, utan är något innehavaren får förfoga över ”på lån” från kommande arvingar, tills innehavaren avlidit.

CSN-skulder

Ska som regel tas upp i bodelningen

Latent skatteskuld

Både vinst och uppskjuten kapitalskatt är en latenta skatteskulder för t.ex. fastigheter och aktier. Om makarna delar lika på egendomen med den latenta skulden ska skulden inte tas upp, men om t.ex. ena maken får en fastighet med latent skatteskuld, ska skulden kompenseras.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka