Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Vem får vad i en bodelning vid skilsmässa?

Båda makarna har rätt att i första hand få behålla sina egna ägodelar. De ägodelar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor i testamente eller gåva ska ta upp i bodelningen. Visar det sig sedan att ena maken har egendom till ett högre värde än den andra maken, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Skriv Bodelning - Skilsmässa
Gå tillbaka