När blir ett bodelningsavtal giltigt? Behövs registrering?

Görs bodelningen i samband med skilsmässa blir bodelningsavtalet giltigt i och med undertecknandet. Görs bodelning under äktenskapet (utan skilsmässa) måste en anmälan om bodelning under äktenskap göras till Skatteverket för att bodelningsavtalet ska bli giltigt.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Skriv Bodelning - Skilsmässa
Gå tillbaka