Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?

Möjlighet att begära att bodelning kan inte fråntas någon av makarna. En make kan därför begära bodelning långt efter en skilsmässa, för att undvika att få krav från den andra i efterhand är det därför viktigt att få bodelningsavtalet gjort. Väntar man alltför länge kan dock makens väntan ses som en eftergift och man förlorar då rätten att kräva bodelning. I praxis har 24 år ansetts vara en för lång tid.

Skriv Bodelning - Skilsmässa
Gå tillbaka