Vad är en bodelningsförrättare?

Om ni inte enas om bodelningen på egen hand, kan ni ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförrättare som gör bodelningen åt er. 

Bodelning är inte ett lagkrav när sambor separerar, men görs om ena parten kräver det. Ena sambon kan även ansöka om bodelningsförrättare.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka