Vad gör vi om vi inte kommer överens om vem som ska ha bostaden?

Kommer ni inte överens görs en rättslig prövning av vem av er som har störst behov av bostaden. Enligt praxis är det den part som har ensam vårdnad om barn som får överta bostaden. I andra fall avgörs detta utifrån enskilda omständigheter. Den part som inte får bostaden har fortfarande rätt till det ekonomiska värdet av bostaden. 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka