Vem har rätt att få vad i en bodelning när man är sambo?

Som huvudregel behåller vardera sambo sin egendom vid bodelningen. Den som har egendom till högst värde bestämmer vad som ska utges till den andra. Istället för att ge viss egendom som kompensation till den andra parten kan motsvarande värde utges i pengar.

Den sambon som bäst behöver bostaden har dock rätt att få denna på sin lott. Detta förutsätter att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka